Субота, 20.04.2019, 11:35
Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід

ДПТНЗ "Ковельське професійно-технічне училище"...

Меню сайту
НОВИНИ

Конкурс професійної майстерності серед учнів ДПТНЗ «Ковельське ПТУ» з професії слюсар з механоскладальних робіт    

Конкурс

*****

Конкурс фахової майстерності Переможці конкурсу*****


Пошук роботи

Форма входу

Офіційні сайти


Rf,sytn vsyscnhsd


Центр_Инноватики


Цікаві статті

Колективна творчість педагогів

Конкурс професійної майстерності

За державним стандартом ПТО

ПОШУК РОБОТИ — ЦЕ ТЯЖКА ПРАЦЯ

Як написати гарне резюме

Як вибрати ВУЗ

Використання мультимедійних технологій

Підвищення якості навчання

Є таке училище

Перевиховуємо, навчаючи професії

ЧИМ СКЛАДНІШЕ ВЧИТЕЛЮ – ТИМ ЛЕГШЕ УЧНЮ.

Професійна майстерність досягається працею.

Порадник

Педагогічна майстерність викладача

Педагогічна майстерність майстра в/н

Цікава інформація

Поради випускнку профтехучилища

Актуальне відео
Свята

Праздники Украины

Погода

Яндекс.Погода

лічильник
html counterсчетчик посетителей сайта
Статистика

Звіт за 2014-2015р.


Звіт директора ДПТНЗ «Ковельське ПТУ»  Рекуновича Г.Б. про організацію роботи колективу училища у 2014-2015 навчальному  році,  та завдання на наступний 2015-2016 навчальний  рік.

КРЕДО УЧИЛИЩА: «Мати постійний імідж - значить постійно удосконалюватися!»

1. Підводячи підсумки роботи колективу училища за   період 2014-2015 навчальний рік було  проведено  досконалий  аналіз:  
•    аналіз роботи колективу у  2014-2015 навчальному році, та виконання плану роботи училища за 2014-2015  навчальний рік; 
•    аналіз стану вдосконалення умов для вільного доступу засуджених до отримання  якісної професійної освіти;
•    перевірено  оновлення та зміцнення навчальної бази у 2014-2015 навчальному році;
•    аналіз впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, та комунікативно-інформаційне забезпечення;
•    аналіз професійного зростання педагогічного колективу;
•    аналіз стану  в колективі училища творчого, доброзичливого, морально-психологічного клімату.

На протязі всього навчального року  педагогічний колектив училища об’єднувало бажання творчо працювати, віддавати учням свої знання, шукати нове в педагогіці, постійно вдосконалювати навчально-виховний процес, оновлювати зміст підготовки фахівців. 

Для виконання намічених завдань вживалися цілеспрямовані заходи щодо забезпечення належного рівня управління навчальним закладом відповідно до вимог діючих нормативно-правових і навчально-методичних документів з питань професійно-технічної освіти та Кримінально-виконавчого кодексу України. 

Управлінська діяльність в училищі спрямовувалась на забезпечення оптимальної організації навчально-виховного процесу, підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників, задоволення потреби  суспільства і держави в освітніх послугах для неповнолітніх засуджених з урахуванням вимог сучасного ринку праці, вирішенням задач виховання і перевиховання  особистості з урахуванням їх потреб, інтересів та здібностей. 

В своїй діяльності колектив училища керувався Кримінально  виконавчим кодексом України, Положенням про ПТНЗ, Законом України про освіту, Статутом училища. 

Навчання в училищі проводиться згідно навчальних планів і програм, які погоджені з Ковельською ВК і затверджені обласним управлінням освіти і науки.  

Прийом на навчання проводиться згідно державного замовлення, та у відповідності до нових Правил  прийому учнів до училища.

Велику увагу колектив училища приділяв профорієнтаційній роботі де передбачалися заходи щодо професійної орієнтації засуджених. 

У карантинному відділені колонії де засуджені утримуються перші два тижні, проводиться їх профорієнтація: ознайомлення з професіями, які готує навчальний заклад і які є дефіцитними на ринку праці. 

В училищі створено 6 навчальних кабінетів і 6 навчально-виробничих майстерень. 

Крім того, з підприємством колонії укладено договори на використання для потреб училища 2-х виробничих дільниць на 50 робочих місць для проходження учнями виробничого навчання і виробничої практики. 

Для забезпечення повноцінного навчального процесу училище має понад 127 одиниць технологічного обладнання і необхідну кількість інструментів та матеріалів.

Колектив училища постійно працює над розширенням переліку професій враховуючи бажання, освітній рівень, стан здоров’я засуджених та потреби установи на ринку праці. Так в цьому році продовжена робота по ліцензуванню нової професії верстатник деревообробніх верстатів.

Всі засуджені колонії мають вільний доступ до отримання якісної професійної освіти. 

В училищі  учні навчаються  з трьох інтегрованих професій: 

токар, фрезерувальник; 
слюсар з механоскладальних робіт, свердлувальник; 
штукатур, маляр; 
Продовжили ліцензію на підготовку слюсарів з ремонту автомобілів.

2. Управлінська діяльність.

Управління училищем здійснюється згідно річного плану роботи училища, плану внутрішньо  училищного контролю. Система планування, що відпрацьована в училищі заснована на взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток училища.  

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність професійно-технічного  навчального закладу.  

Всі працівники училища мають вихід  до мережі Інтернет, що  стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією педагогічного колективу  і адміністрації училища, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. 

3. Контроль і його функції у навчальному процесі

У поліпшенні організації  управління навчальним закладом певну роль відіграє контроль за станом навчально-виховного процесу, якій здійснюється відповідно до вимог діючого Положення про внутрішньо училищний контроль, Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах.

Контроль за навчально-виховним процесом планується окремим розділом плану роботи училища на навчальний рік  і на кожен місяць. В училищі розроблено і впроваджено в дію настінний графік внутрішньо училищного контролю, який складається на кожний семестр і яким передбачаються перевірки по всім напрямкам діяльності навчального закладу:
•    стан виконання навчальних планів і програм;
•    якість ведення навчальної та облікової документації;
•    стан успішності учнів;
•     рівень викладання предметів теоретичного циклу;
•    стан виробничого навчання;
•    організація проведення виробничого навчання;
•    стан навчально-матеріальної бази училища;
•    організація виховної роботи з учнями;
•    стан охорони праці, промислової санітарії, пожежної безпеки ;
•    дотримання режимних вимог.

Результати контролю заслуховуються на початку кожної педагогічної ради,  та  на інструктивно-методичних нарадах. Розробляються заходи щодо усунення виявлених недоліків. За підсумками контролю видаються накази по училищу.

Під час здійснення внутрішньо училищного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора училища Коржовим В.Г. використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. 

Крім того,  Валентином Григоровичем  розроблено комп’ютерну програму для аналізу, підведення підсумків   та визначення середнього балу успішності по директорським контрольним роботам.  Дана програма дає можливість  порівнювати і аналізувати стан успішності по різним професіям і групам, у різних викладачів. 

Аналіз результатів внутрішньо училищного  контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради училища, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація училища приймає певні управлінські рішення. 

Здійснюється поточний, проміжний і вихідний контроль рівня навчальних досягнень учнів. З усіх предметів теоретичного і виробничого навчання розроблені пакети різнорівневих контрольних завдань для проведення директорських контрольних робіт. Ведеться контроль за рівнем навчальних  досягнень учнів за І і ІІ семестри, за підсумками навчального року. 

Аналізується стан виконання лабораторно-практичних робіт, контрольних та творчих робіт, наявність та стан ведення зошитів для лабораторно-практичних, контрольних та письмових робіт. Ведеться контроль за станом ведення учнями конспектів.

Вивчаються і аналізуються відгуки з підприємства Ковельської ВК про рівень професійної підготовки випускників, на основі яких корегуються навчальні програми з окремих професій. 

Результати контролю за навчально-виховним процесом враховуються під час атестації викладачів і майстрів виробничого навчання. З метою заохочення працівників училища розроблено положення про преміювання працівників училища. 

Для удосконалення управління навчальним процесом та посилення функцій внутрішньо училищного контролю за станом організації навчально-виробничого процесу в училищі на кожне півріччя складається детальний план-графік внутрішньо училищного контролю, який виконано на спеціальному стенді і який є відкритим для ознайомлення усіма педагогічними працівниками училища. 

Вивчаються і аналізуються також   результати конкурсів професійної майстерності, вивчається якість виконання пробних кваліфікаційних робіт, результати виконання ККЗ та державних кваліфікаційних атестацій. 

Разом з тим,   контроль  за якістю професійно-практичної підготовки ще не досяг рівня контролю  професійно-теоретичної підготовки: немає порівняльного аналізу оцінювання і якості виконання виробничих завдань, вибірково вивчається якість виконання пробних кваліфікаційних робіт. Ще не досягнуто високого рівня контролю за виконанням наказів по училищу та виконавської дисципліни окремих  працівників. 

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва училищем  демократичний, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. 

Я, як директор училища у роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються на щоденних нарадах    виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. 

На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва в училищі залишається мінімум агресивності, панує наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе. 

У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної  їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. 

Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від свого заступника.

4. Навчально-виробничий процес в училищі здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, інших нормативно-правових актів у галузі професійно-технічної  освіти   з   урахуванням   особливостей   функціонування училища,    вимог    Кримінально-виконавчого    кодексу    України,    Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Державного   департаменту   України   з   питань   виконання   покарань   від 25.12.2003№ 275 а також робочих навчальних планів і програм, розроблених училищем на основі державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій і Типових навчальних планів і програм, затверджених у встановленому порядку.
 
Продовжується робота по аналізу і коректуванню змісту робочих навчальних планів і програм у відповідність до Типових з врахуванням методичних рекомендацій щодо розробки навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ другого та третього рівня акредитації з урахуванням державних стандартів ПТО з конкретних професій. Робота ведеться з урахуванням нагальної потреби регіону і підприємства Ковельської колонії у кваліфікованих робітниках металообробних професій і будівельниках, здатних працювати на сучасному обладнанні за сучасними технологіями.      

З метою наближення підготовки майбутніх робітників до умов сучасного виробництва в робочі навчальні програми з професійної підготовки будівельних професій внесені питання щодо вивчення нового обладнання, інструментів, матеріалів. 

Майбутні робітники металообробних професій вивчають сучасні композитні матеріали, сплави на основі титану, використання комп’ютерних технологій в управлінні і наладці металорізальних верстатів.
Навчально-виробнича діяльність в училищі здійснюється відповідно до річного плану роботи.

Аналізуючи стан професійно-теоретичної  підготовки необхідно відмітити вагомий внесок викладачів Камінского Є.А. та Волчука А.В. по впровадженню в навчальний процес нових нестандартних форм і методів навчання, міжпредметних зв’язків. Викладачами підготовлені міні підручники із спец технології, слюсарної справи, матеріалознавства, допусків і технічних вимірювань, спец технології і матеріалознавства для штукатурів. 

Матеріали комплексно методичного забезпечення акумулюються в тематичних папках з тем навчальних програм. Це дає змогу застосовувати інтерактивні і особистістно-зорієнтовані технології навчання.

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів ведеться, як провило, за розробленими тестами, де передбачені завдання для різних рівнів знань (Викладач Камінський Є.А.).

Всі  професії, за якими здійснюється підготовка робітничих кадрів,  забезпечені кваліфікаційними та освітньо-кваліфікаційними характеристиками. Робочі навчальні плани і програми розроблені на основі Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних закладах, затвердженою наказом МОН України від 13. 04. 2004р. № 295 „Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах України”.

Розроблені пакети навчально-програмової документації. Зведено-тематичні, поурочно-тематичні плани по кількості годин, порядку проходження тем, їх назви  відповідають  робочим навчальним планам і програмам. Переліки навчально-виробничих робіт з професій розробляються в розрізі  семестрів і визначають ті роботи, які учні виконують з метою оволодіння вміннями та навичками, що і передбачено програмою виробничого навчання. 

Комплексні та перевірні роботи, передбачені переліками, всі пронормовані. Поурочно-тематичні плани та переліки на початку кожного навчального року розглядаються  на засіданнях відповідних методичних комісій. На підставі робочих програм з професійно-практичної  підготовки,  переліків навчально-виробничих робіт, складені плани виробничого навчання на місяць в майстернях та на підприємстві Ковельської ВК. 

Приоритет в організації практично-професійної підготовки віддається  навчанню на виробництві для найкращих показників у триаді: знання, уміння, навички, саме вони визначають якість, функціональність, надійність наших випускників.  

5. Методична робота. 

Підвищення якості навчально-методичної роботи та матеріально-технічного та дидактичного забезпечення предметів та  професій

В училищі функціонує педагогічна рада, 2 методичні комісії ( будівельних професій, керівник - Цехош Л.П., та металообробних професій, керівник - Каміньский Є.А,). Крім того, в училищі створено дві   школи передового педагогічного досвіду для майстрів виробничого навчання  (керівник майстер в/н Камінський О.Є, та викладач спец. дисциплін  Камінський Є.А.).  Школи   передового досвіду мають свої програми, списки слухачів, графіки проведення занять, облік цих занять. Щорічно проводиться по 4 заняття шкіл  передового досвіду майстрів та викладачів.

Керівниками і членами методичних комісій щорічно  проводиться  2 методичних тижня, 4 відкритих уроки, 5 конкурсів професійної майстерності, виконується 8 методичних розробок. 

На сьогодні основні напрями методичної роботи за формою і змістом підпорядковані єдиній методичній проблемі: «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках теоретичного і виробничого навчання». Девіз, який мобілізує педагогів на якісне виконання фахових завдань -   «Чим складніше вчителю – тим легше учню».

Основні зусилля колективу по покращенню матеріально-технічного та дидактичного забезпечення предметів та  професій були спрямовані на   накопичення нових електронних навчальних посібників, аудіовізуальних матеріалів, прикладних комп`ютерних програм, слайдів та ін. з використанням можливостей Інтернету. 

В поточному навчальному році було значно збільшено кількість і покращено якість комп’ютерного забезпечення предметів і професій. Крім того, зусиллями викладача Цехоша Л.П. та майстра виробничого навчання Камінського О.Є. було створено навчальний фільм з технології штукатурних робіт, конкурс професійної майстерності серед штукатурів, та інші. А викладачем спецдисциплін Волчуком А.В. навчальний фільм з будови автомобілів, та технологіі обробки металів різанням.

6. Підвищення кваліфікації та якості стажування майстрів виробничого навчання 

Станом на 1.01.2015 р. всі майстри виробничого навчання пройшли стажування на сучасних підприємствах області.

  • Майстер в/н  будівельників Цехош Л.П. пройшов стажування на підприємстві ТзОВ  «БудОВа», а також отримав сертифікат від навчально – практичного центру «Кнауф  Маркетинг».
  • Майстер в/н будівельників  Камінський  О.Є. отримав сертифікат від навчально-практичного  центру «Кнауф Маркетинг».
  • Майстер в/н слюсарів з механоскладальних робіт Бірук  М.І. пройшов стажування на підприємстві ТзОВ «Волинь-Кальвіс» - сервіс по обслуговуванню легкових автомобілів.
  • Майстри   в/н слюсарів з ремонту автомобілів Коцюбчик Ю.П. та Новосад А.В. пройшли стажування на транспортній дільниці підприємства Ковельської ВК.

7. Зміцнення навчально-матеріальної бази училища

На протязі навчального року вжито дієвих заходів для проведення комплексу робіт щодо дотримання ліцензійних вимог та вимог державних стандартів ПТО по професіям та забезпечення високої якості навчального процесу.  

Адміністрацією виховної колонії було виділено 15 тисяч гривень з державного бюджету, які регулярно, щомісяця по  мірі поступлення витрачалися на зміцнення навчальної бази  училища. 

Матеріально технічна база училища постійно зміцнюється та вдосконалюється в основному за рахунок централізованих коштів пенітенціарної системи та українсько-нідерландського фонду “Софія”. 

8. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму учнів під час навчально-виробничого процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання професійно-технічних навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу профтехучилищ з цих питань. 

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації училища. Наказом по училищу  призначено відповідального за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі (Заступник директора Коржов В.Г.), створено службу з охорони праці, сплановані заходи. 

9. Виховна робота 

Метою виховної роботи в училищі є підготовка гармонійно розвиненої, суспільно активної особистості, кваліфікованого, творчого фахівця, який поєднує в собі високу духовність, моральну чистоту, громадянську позицію.
Завдання виховної роботи:
•    формування висококваліфікованого фахівця, здатного до постійного самовдосконалення, підвищення своєї кваліфікації;
•    виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості;
•    виховання національно свідомого громадянина України.
Основні напрями виховання:
•    національно-патріотичне виховання;
•    трудове виховання;
•    естетичне виховання;
Ці напрямки взаємопов’язані, доповнюють один одного і утворюють цілісну систему виховання. Ця система знаходить відображення у виховних заходах, які проводяться в училищі. Головне їх завдання – пробудження і поглиблення інтересу учнів до різних галузей культури і видів діяльності, до пізнання себе і свого місця в Україні, виявлення і розвитку талантів і здібностей, стимулювання ініціативи.

10. Основні напрямки діяльності на 2015 – 1016 рік:

Проаналізувавши роботу за рік, можна зробити висновок про те, що в училищі створені умови для ефективного навчання, оволодіння професією, розвитку творчих здібностей учнів і педагогів, здійснюється тісний зв'язок з роботодавцями і спонсорами.   Створено сприятливий психологічний мікроклімат у колективі педагогів і з соціальними партнерами. 
Своєю метою бачу:
-    забезпечити оптимальне функціонування училища як цілісної соціально-педагогічної системи, створивши умови для ефективної діяльності всіх його підсистем;
-    забезпечити умови щодо вдосконалення організації та методики викладання уроків теоретичного навчання з метою індивідуального розвитку учнів, досягнення ними належного рівня навченості ; 
-    створити належні умови для вдосконалення організації виробничого навчання і виробничої практики учнів з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників ;
-    оновити зміст методичної роботи на основі використання новітніх методів навчання та впровадження виробничих технологій з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників.

Рекунович Г.Б. – директор ДПТНЗ «Ковельске ПТУ»

Ковель, 12.09.2015 рік.