Понеділок, 22.07.2019, 05:13
Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід

ДПТНЗ "Ковельське професійно-технічне училище"...

Меню сайту
НОВИНИ

Конкурс професійної майстерності серед учнів ДПТНЗ «Ковельське ПТУ» з професії слюсар з механоскладальних робіт    

Конкурс

*****

Конкурс фахової майстерності Переможці конкурсу*****


Пошук роботи

Форма входу

Офіційні сайти


Rf,sytn vsyscnhsd


Центр_Инноватики


Цікаві статті

Колективна творчість педагогів

Конкурс професійної майстерності

За державним стандартом ПТО

ПОШУК РОБОТИ — ЦЕ ТЯЖКА ПРАЦЯ

Як написати гарне резюме

Як вибрати ВУЗ

Використання мультимедійних технологій

Підвищення якості навчання

Є таке училище

Перевиховуємо, навчаючи професії

ЧИМ СКЛАДНІШЕ ВЧИТЕЛЮ – ТИМ ЛЕГШЕ УЧНЮ.

Професійна майстерність досягається працею.

Порадник

Педагогічна майстерність викладача

Педагогічна майстерність майстра в/н

Цікава інформація

Поради випускнку профтехучилища

Актуальне відео
Свята

Праздники Украины

Погода
https://meteo.ua/10/kovel
Статистика

Звіт директора училища за 2012-2013 навчальний рік

Звіт

Директора ДПТНЗ «Ковельське ПТУ»  Рекуновича Г.Б. про організацію роботи колективу училища у 2012-2013 навчальному  році,  та завдання на наступний навчальний  рік.

ПТУКРЕДО УЧИЛИЩА: «Мати постійний імідж - значить постійно удосконалюватися!»

Підводячи підсумки роботи колективу училища за   період з 2008 по 2013 рік, та за навчальний рік  що минає мною був  проведений  досконалий  аналіз:

  • аналіз роботи колективу за період з 2008 року по 2013 рік, та виконання плану роботи училища за 2012-2013 навчальний рік;
  • аналіз стану вдосконалення умов для вільного доступу засуджених до отримання  якісної професійної освіти;
  • перевірено  оновлення та зміцнення навчальної бази за п’ять років, з 2008 по 2013 рік;
  • аналіз впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, та комунікативно-інформаційне забезпечення;
  • аналіз професійного зростання педагогічного колективу;
  • аналіз стану  в колективі училища творчого, доброзичливого, морально-психологічного клімату.

Всю п’ятирічку   педагогічний колектив училища об’єднувало бажання творчо працювати, віддавати учням свої знання, шукати нове в педагогіці, постійно вдосконалювати навчально-виховний процес, оновлювати зміст підготовки фахівців.

Для виконання намічених завдань вживалися цілеспрямовані заходи щодо забезпечення належного рівня управління навчальним закладом відповідно до вимог діючих нормативно-правових і навчально-методичних документів з питань професійно-технічної освіти та Кримінально-виконавчого кодексу України.

Управлінська діяльність в училищі спрямовувалась на забезпечення оптимальної організації навчально-виховного процесу, підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників, задоволення потреби  суспільства і держави в освітніх послугах для неповнолітніх засуджених з урахуванням вимог сучасного ринку праці, вирішенням задач виховання і перевиховання  особистості з урахуванням їх потреб, інтересів та здібностей.

В своїй діяльності колектив училища керувався Кримінально  виконавчим кодексом України, Положенням про ПТНЗ, Законом України про освіту, Статутом училища.

Навчання в училищі проводиться згідно навчальних планів і програм, які погоджені з Ковельською ВК і затверджені обласним управлінням освіти і науки.

Прийом на навчання проводиться згідно державного замовлення, та у відповідності до Правил  прийому учнів до училища.

Велику увагу колектив училища приділяв профорієнтаційній роботі де передбачалися заходи щодо професійної орієнтації засуджених.

У карантинному відділені колонії де засуджені утримуються перші два тижні, проводиться їх профорієнтація: ознайомлення з професіями, які готує навчальний заклад і які є дефіцитними на ринку праці.

Результати аналізу щодо набору учнів на навчання засвідчили що державне замовлення на підготовку виробничих кадрів протягом п’яти навчальних років виконується на сто відсотків.

Загальна інформація про училище.

 Загальна площа училища складає 1692 кв. м. В училищі створено 6 навчальних кабінетів і 6 навчально-виробничих майстерень.

Крім того, з підприємством колонії укладено договори на використання для потреб училища 2-х виробничих дільниць на 60 робочих місць для проходження учнями виробничого навчання і виробничої практики.

Для забезпечення повноцінного навчального процесу училище має понад 127 одиниць технологічного обладнання і необхідну кількість інструментів та матеріалів.

Прийом на навчання проводиться згідно державного замовлення, яке складає 125 чоловік на рік за підсумками роботи  з  2008 року по 2013 рік  державне замовлення виконувалось на 100%.

Колектив училища постійно працює над розширенням переліку професій враховуючи бажання, освітній рівень, стан здоров’я засуджених та потреби установи на ринку праці.


Діаграма росту ліцензованих професій

Всі засуджені колонії мають вільний доступ до отримання якісної професійної освіти.

В училищі  учні навчаються   з 9 професій:

токар;  фрезерувальник;  свердлувальник;  слюсар з механоскладальних робіт;  слюсар з ремонту автомобілів;  штукатур;  маляр будівельний;  пекар; взуттьовик з ремонту взуття, в тому числі  три  інтегровані професії:

токар, фрезерувальник;

слюсар з механоскладальних робіт, свердлувальник;

штукатур, маляр;

По результатах  Всеукраїнського конкурсу  "На кращу організацію професійного навчання засуджених в системі виконання покарань ” у 2009 році колектив училища зайняв перше місце, а у 2011 році друге  місце в Україні серед такого ж типу училищ, чим підтвердив  імідж кращого училища в системі виконання покарань.

Диплом

Управлінська діяльність.

Управління училищем здійснюється згідно річного плану роботи училища, плану внутрішньо  училищного контролю. Система планування, що відпрацьована в училищі  і заснована на взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток училища.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність професійно-технічного  навчального закладу.

Всі працівники училища мають вихід  до мережі Інтернет, що  стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією педагогічного колективу  і адміністрації училища, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль і його функції у навчальному процесі

Контроль знань учнів є складовою частиною процесу навчання. За визначенням,  контроль - це співвідношення досягнутих результатів з запланованими цілями навчання. Від його правильної організації багато в чому залежать ефективність управління навчально-виховного процесу та його якість.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання училища, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати трудову атмосферу в колективі.

У поліпшенні організації  управління навчальним закладом певну роль відіграє контроль за станом навчально-виховного процесу, якій здійснюється відповідно до вимог діючого Положення про внутрішньо училищний контроль, Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах.

Контроль за навчально-виховним процесом планується окремим розділом плану роботи училища на навчальний рік  і на кожен місяць. В училищі розроблено і впроваджено в дію настінний графік внутрішньо училищного контролю, який складається на кожний семестр і яким передбачаються перевірки по всім напрямкам діяльності навчального закладу:

-         стан виконання навчальних планів і програм;

-         якість ведення навчальної та облікової документації;

-         стан успішності учнів;

-          рівень викладання предметів теоретичного циклу;

-         стан виробничого навчання;

-         організація проведення виробничого навчання;

-         стан навчально-матеріальної бази училища;

-         організація виховної роботи з учнями;

-         стан охорони праці, промислової санітарії, пожежної безпеки ;

-         дотримання режимних вимог.

Під час здійснення внутрішньо училищного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора училища Коржовим В.Г. використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера.

Крім того,    розроблено комп’ютерну програму для аналізу, підведення підсумків   та визначення середнього балу успішності по директорським контрольним роботам.  Дана програма дає можливість  порівнювати і аналізувати стан успішності по різним професіям і групам, у різних викладачів.

Аналіз результатів внутрішньо училищного  контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради училища, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація училища приймає певні управлінські рішення.

Контроль за навчально-виховним процесом планується окремим розділом плану роботи училища на навчальний рік  і на кожен місяць. В училищі розроблено і впроваджено в дію настінний графік внутрішньо училищного контролю, який складається на кожний семестр і яким передбачаються перевірки по всім напрямкам діяльності навчального закладу.

Результати контролю заслуховуються на початку кожної педагогічної ради,  та  на інструктивно-методичних нарадах. Розробляються заходи щодо усунення виявлених недоліків. За підсумками контролю видаються накази по училищу.

педрада

Здійснюється поточний, проміжний і вихідний контроль рівня навчальних досягнень учнів. З усіх предметів теоретичного і виробничого навчання розроблені пакети різнорівневих контрольних завдань для проведення директорських контрольних робіт. Ведеться контроль за рівнем навчальних  досягнень учнів за І і ІІ семестри, за підсумками навчального року.

Аналізується стан виконання лабораторно-практичних робіт, контрольних та творчих робіт, наявність та стан ведення зошитів для лабораторно-практичних, контрольних та письмових робіт. Ведеться контроль за станом ведення учнями конспектів.

Вивчаються і аналізуються відгуки з підприємства Ковельської ВК про рівень професійної підготовки випускників, на основі яких корегуються навчальні програми з окремих професій.

Результати контролю за навчально-виховним процесом враховуються під час атестації викладачів і майстрів виробничого навчання. З метою заохочення працівників училища розроблено положення про преміювання працівників училища.

Удосконалення управління навчальним процесом та посилення функцій внутрішньо училищного контролю

При складанні  та обговоренні річного плану роботи училища на навчальний рік,  пріоритетними   було  передбачено напрямки роботи, а саме:

удосконалення управління навчальним процесом та посилення функцій внутрішньо училищного контролю;

зміцнення навчально-матеріальної бази училища;

підвищення якості методичної роботи,   матеріально-технічного та дидактичного забезпечення предметів та  професій;

підвищення рівня навчальних досягнень учнів через оновлення змісту та форм проведення уроків;

підвищення кваліфікації та якості стажування майстрів виробничого навчання.

Було здійснено перевірки, намічено міри по усуненню недоліків та обговорено на інструктивних нарадах  питання:

«Якість виконання навчальних планів і програм теоретичного і виробничого навчання»,

«Якість проведення кваліфікаційних атестацій і стан  успішності в групах»,  «Ефективність використання в навчальному процесі   комп’ютерів та мультимедійного проектора»,

«Стан  роботи по впровадженню в навчальний процес навчальних фільмів та прикладних комп´ютерних програм»,

«Якість виконання плану методичної роботи в училищі» та багато  інших.

Для удосконалення управління навчальним процесом та посилення функцій внутрішньо училищного контролю за станом організації навчально-виробничого процесу в училищі на кожне півріччя складається детальний план-графік внутрішньо училищного контролю, який виконано на спеціальному стенді і який є відкритим для ознайомлення усіма педагогічними працівниками училища.

Вивчаються і аналізуються також   результати конкурсів професійної майстерності (у 2012 році було проведено чотири, у 2013 році станом на 01.03. - один), вивчається якість виконання пробних кваліфікаційних робіт, результати виконання ККЗ та державних кваліфікаційних атестацій. Усього в поточному навчальному році проведено 19 директорських контрольних робіт.

Середній бал успішності по училищу складає 7,03 бали, що на 0,12 бали краще  за попередні п’ять років.

бал

За результатами внутрішньо училищного контролю постійно видаються накази, так, тільки за останні три місяці було видано 2 накази по училищу: від 21.11.2012 №39 «Про підсумки внутрішньо училищного контролю в частині підвищення якості професійної підготовки учнів» та від 24.02.2013 №12 «Про аналіз відвідування уроків керівниками училища та висновки щодо якості викладання окремих предметів».

Разом з тим,   контроль  за якістю професійно-практичної підготовки ще не досяг рівня контролю  професійно-теоретичної підготовки: немає порівняльного аналізу оцінювання і якості виконання виробничих завдань, вибірково вивчається якість виконання пробних кваліфікаційних робіт. Ще не досягнуто високого рівня контролю за виконанням наказів по училищу та виконавської дисципліни окремих  працівників.

Зокрема викладачем Волчуком А.В. не виконано наказ від 21.12.2012 в частині підготовки і проведенні до 01.03.2013 відкритого уроку з методичною ціллю «Методика контролю знань на уроках професійно-теоретичної підготовки».

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва училищем  демократичний, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються.

Я, як директор училища у роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються на щоденних й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва в училищі залишається мінімум агресивності, панує наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе.

У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної  їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від свого заступника.

Навчально-виробничий процес в училищі здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, інших нормативно-правових актів у галузі професійно-технічної  освіти   з   урахуванням   особливостей   функціонування училища,    вимог    Кримінально-виконавчого    кодексу    України,    Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Державного   департаменту   України   з   питань   виконання   покарань   від 25.12.2003№ 275 а також робочих навчальних планів і програм, розроблених училищем на основі державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій і Типових навчальних планів і програм, затверджених у встановленому порядку.

З вересня 2010 року проводиться робота по аналізу і коректуванню змісту робочих навчальних планів і програм у відповідність до Типових з врахуванням методичних рекомендацій щодо розробки навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ другого та третього рівня акредитації з урахуванням державних стандартів ПТО з конкретних професій. Робота ведеться з урахуванням нагальної потреби регіону і підприємства Ковельської колонії у кваліфікованих робітниках металообробних професій і будівельниках, здатних працювати на сучасному обладнанні за сучасними технологіями.

З метою наближення підготовки майбутніх робітників до умов сучасного виробництва в робочі навчальні програми з професійної підготовки будівельних професій внесені питання щодо вивчення нового обладнання, інструментів, матеріалів.

Зокрема, застосування перфорованих маяків, перфорованих кут проділів, нанесення на поверхню декоративних штукатурок та шпаклювання поверхонь сумішами фірми «Церезіт», лицювання вертикальних поверхонь по гіпсокартону, бетонній, штукатурній поверхні на клеєвій суміші «Церазіт». Великий об’єм робіт по цих питаннях виконано майстром виробничого навчання Цехошем Л.П.

Майбутні робітники металообробних професій вивчають сучасні композитні матеріали, сплави на основі титану, використання комп’ютерних технологій в управлінні і наладці металорізальних верстатів.

Навчально-виробнича діяльність в училищі здійснюється відповідно до річного плану роботи.

Показники організації навчально-виробничого процесу

Навчальний рік

Кількість учнів, що навчаються

Здобули спеціальність

Одержали ІІ розряд

Одержали ІІІ розряд

Праце-влаштування

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

125

125

125

125

125

125

125

125

86

77

64

58

39

48

61

67

100%

100%

100%

100%

Аналізуючи стан професійно-теоретичної підготовки необхідно відмітити вагомий внесок викладачів Камінского Є.А. та Волчука А.В. по впровадженню в навчальний процес нових нестандартних форм і методів навчання, міжпредметних зв’язків. Викладачами підготовлені міні підручники із спец технології, слюсарної справи, матеріалознавства, допусків і технічних вимірювань, спец технології і матеріалознавства для штукатурів.

Матеріали комплексно методичного забезпечення акумулюються в тематичних папках з тем навчальних програм. Це дає змогу застосовувати інтерактивні і особистістно-зорієнтовані технології навчання.

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів ведеться, як провило, за розробленими тестами, де передбачені завдання для різних рівнів знань.

Всі  професії, за якими здійснюється підготовка робітничих кадрів,  забезпечені кваліфікаційними та освітньо-кваліфікаційними характеристиками. Робочі навчальні плани і програми розроблені на основі Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних закладах, затвердженою наказом МОН України від 13. 04. 2004р. № 295 „Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах України”.

Розроблені пакети навчально-програмової документації. Зведено-тематичні, поурочно-тематичні плани по кількості годин, порядку проходження тем, їх назви  відповідають  робочим навчальним планам і програмам. Переліки навчально-виробничих робіт з професій розробляються в розрізі  семестрів і визначають ті роботи, які учні виконують з метою оволодіння вміннями та навичками, що і передбачено програмою виробничого навчання.

Комплексні та перевірні роботи, передбачені переліками, всі пронормовані. Поурочно-тематичні плани та переліки на початку кожного навчального року розглядаються  на засіданнях відповідних методичних комісій. На підставі робочих програм з професійно-практичної  підготовки,  переліків навчально-виробничих робіт, складені плани виробничого навчання на місяць в майстернях та на підприємстві Ковельської ВК.

Особливої уваги заслуговує методичне забезпечення уроків виробничого навчання майстрів виробничого навчання Дем’янчука В.П., Вакулюка П.П., Камінського О.Є., Бірука М.І., Цехоша Л.П.

Велику увагу педколектив училища приділяє підвищенню якості професійно-практичної підготовки учнів.  Питання про якість виконання навчально-виробничих виробів і робіт, що виконуються учнями в навчальних майстернях і на виробництві, - входило в порядок денний педради в квітні 2910 року, в лютому 2011р., в грудні 2012 року - де стан організації виробничого навчання і якість робіт були визнані задовільними.

Приоритет в організації практично-професійної підготовки віддається  навчанню на виробництві для найкращих показників у триаді: знання, уміння, навички, саме вони визначають якість, функціональність, надійність наших випускників.  В поточному році по стану організації виробничого навчання   видано 6 наказів.

На кожний календарний рік укладається договір з   Ковельською ВК про проходження випускниками училища виробничої практики на підприємстві колонії, відповідно до якого для потреб проходження учнями виробничої практики виділяється три виробничих дільниці на 90 робочих місць. Керівниками виробничої практики призначаються майстри виробництва установи;

Навчання на виробництві

                                Перед виходом групи на виробничу практику проводиться ретельна підготовка:

-  складаються і обговорюються на засіданнях відповідних методичних комісій детальні програми перед випускної практики;

- проводяться засідання педради з питань підготовки і проведення перед випускної практики та державної кваліфікаційної атестації, допуску до неї учнів;

- на кожну навчальну групу видаються відповідні накази "Про вихід учнів на виробниче навчання та виробничу практику", як по училищу, так і по виховній колонії;

- складаються графіки переміщень бригад;

- складаються графіки контролю за проходженням практики.

Учнями в період виробничої практики ведуться щоденники, в яких щодня заповнюється вид виробничої діяльності, оцінка наставника. Щоденники контролюються майстром виробничого навчання і керівником практики з метою виконання програми виробничої практики.

По закінченні практики учні виконують практичну кваліфікаційну роботу, яка наближена до умов підприємства і відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики відповідного розряду.

Керівником практики від підприємства кожному учню видається висновок на виконану практичну кваліфікаційну роботу, а також дається виробнича  характеристика, де відображаються всі сторони трудової діяльності учня в умовах підприємства: якість виконання норм виробітку, знання технологічного процесу, поводження з інструментами, знання обладнання і т.д.

Майстри виробничого навчання надають в навчальний заклад відгуки керівників підприємств про якість підготовки фахівців.

Приділяється увага вивченню якості роботи, вдосконаленню умінь та навичок  учнів під час проходження виробничої практики на виробництві. Майстер в\н відвідує підприємство, де проходять практику  учні і робить письмовий детальний звіт, основним  розділом якого є виявленні знання, уміння і навички учнів при самостійній роботі.

Проводиться аналіз користування учнями ріжучим та вимірювальним інструментом, здача (не здача) ними  готової продукції на контроль і  процент її прийняття з першого подання, допущення (недопущення) браку, економія електроенергії та матеріалів.

Особлива увага звертається на використання при роботі засобів індивідуального захисту і дотримання  вимог охорони праці і техніки безпеки взагалі.

Методична робота.

Підвищення якості навчально-методичної роботи та матеріально-технічного та дидактичного забезпечення предметів та  професій

В училищі функціонує педагогічна рада, 2 методичні комісії ( будівельних професій та металообробних професій). Крім того, в училищі створено дві   школи передового педагогічного досвіду для майстрів виробничого навчання  (керівник майстер в/н Камінський О.Є, та викладач спец. Дисциплін  Камінський Є.А.).  Школи   передового досвіду мають свої програми, списки слухачів, графіки проведення занять, облік цих занять. Щорічно проводиться по 4 заняття шкіл  передового досвіду майстрів та викладачів.

Керівниками і членами методичних комісій щорічно  проводиться  2 методичних тижня, 4 відкритих уроки, 5 конкурсів професійної майстерності, виконується 8 методичних розробок.

На сьогодні основні напрями методичної роботи за формою і змістом підпорядковані єдиній методичній проблемі: «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках теоретичного і виробничого навчання». Девіз, який мобілізує педагогів на якісне виконання фахових завдань -   «Чим складніше вчителю – тим легше учню».

Основні зусилля колективу по покращенню матеріально-технічного та дидактичного забезпечення предметів та  професій були спрямовані на   накопичення нових електронних навчальних посібників, аудіовізуальних матеріалів, прикладних комп`ютерних програм, слайдів та ін. з використанням можливостей Інтернету.

В поточному навчальному році було значно збільшено кількість і покращено якість комп’ютерного забезпечення предметів і професій. Крім того, зусиллями викладача Цехоша Л.П. та майстра виробничого навчання Камінського О.Є. було створено навчальний фільм з технології штукатурних робіт, конкурс професійної майстерності серед штукатурів, та інші.

За результатами вивчення і аналізу   навчально-методичної роботи в училищі було видано наказ від 13.01.2013 №5  «Про роботу методичних комісій»  в якому намічено міри по  подальшому удосконаленню та усуненню недоліків в роботі методичних комісій.

В училищі   проводиться  значна  робота по удосконаленню комплексно-методичного забезпечення лабораторно-практичних робіт. Робочими навчальними планами передбачені лабораторно-практичні роботи: спецтехнології слюсарів з ремонту автомобілів , технологія штукатурних і малярних робіт, матеріалознавство металообробних професій, матеріалознавство будівельних професій, допуски і технічні вимірювання.

Доопрацьовано інструкційно-технологічні картки, інструкції з безпеки життєдіяльності. Заведено зошити для відпрацювання  лабораторно-практичних робіт; придбано і виготовлено декілька приладів, інструменти і матеріали.

Разом з тим до 30% інструкційно-технологічних карток складено таким чином, що безпосередню участь  в проведенні робіт приймають по 3-5 учнів в групі. Іншим залишається роль статистів у фіксуванні результатів досліджень. Не обладнано лабораторію для проведення лабораторно-практичних робіт по спецтехнології  слюсарів з ремонту автомобілів, тому роботи проводяться в основному в виробничий майстерні №5.

Залишається невисоким рівень оснащення  лабораторно-практичних робіт приладами, інструментами і матеріалами. Так, для проведення ЛПР №1 з спецтехнології слюсарів з ремонту автомобілів «Контрольний огляд та прослуховування двигуна» необхідно придбати електронний стетоскоп «Екранос», для ЛПР №3 «ТО коліс і шин» - верстат з монтажу і балансуванню коліс.

Продовження читати далі >>>> Звіт директора ДПТНЗ «Ковельське ПТУ»