Субота, 20.04.2019, 11:22
Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід

ДПТНЗ "Ковельське професійно-технічне училище"...

Меню сайту
НОВИНИ

Конкурс професійної майстерності серед учнів ДПТНЗ «Ковельське ПТУ» з професії слюсар з механоскладальних робіт    

Конкурс

*****

Конкурс фахової майстерності Переможці конкурсу*****


Пошук роботи

Форма входу

Офіційні сайти


Rf,sytn vsyscnhsd


Центр_Инноватики


Цікаві статті

Колективна творчість педагогів

Конкурс професійної майстерності

За державним стандартом ПТО

ПОШУК РОБОТИ — ЦЕ ТЯЖКА ПРАЦЯ

Як написати гарне резюме

Як вибрати ВУЗ

Використання мультимедійних технологій

Підвищення якості навчання

Є таке училище

Перевиховуємо, навчаючи професії

ЧИМ СКЛАДНІШЕ ВЧИТЕЛЮ – ТИМ ЛЕГШЕ УЧНЮ.

Професійна майстерність досягається працею.

Порадник

Педагогічна майстерність викладача

Педагогічна майстерність майстра в/н

Цікава інформація

Поради випускнку профтехучилища

Актуальне відео
Свята

Праздники Украины

Погода

Яндекс.Погода

лічильник
html counterсчетчик посетителей сайта
Статистика

Звіт Директора ДПТНЗ «Ковельське ПТУ» продовження

Підвищення рівня навчальних досягнень учнів через оновлення змісту та форм проведення уроків

Як  свідчать плани та методичні цілі методичних тижнів та відкритих уроків, протоколи їх обговорення, тематика роботи шкіл передового досвіду,   записи в журналах відвідування уроків директора та заступника з НВЧ в поточному навчальному році проведено  значну роботу по оновленню змісту та формі проведення уроків. Виконані значні обсяги робіт   по удосконаленню методики проведення уроків професійно-практичної та професійно-теоретичного підготовки: проводились бінарні та інтегровані уроки,    використовувались інтерактивні технології навчання, «мозковий штурм», «акваріум» , ділові ігри,  уроки-змагання та інші активні форми і методи. Вивчались напрямки розвитку сучасної техніки і технології, і набута інформація впроваджувалась в навчальний процес.

В наказі по училищу від 21.12.2012 № 43 «Про підвищення якості викладання предметів професійно-теоретичної підготовки» було поставлено задачу довести кількість уроків з використанням комп'ютера та мультимедійного проектора до 50% від загальної кількості. Цей показник  досягнуто тільки викладачами Камінським Є.А. , Цехошом Л.П. , Волчуком А.В. , та майстром в/н Камінським О.Є. У викладача  Кавюка В.М. та майстрів в/н Коцюбчика Ю.П., Бірука М.І., Новосада А.В., Вакулюка П.П.  цей показник знаходиться в межах 10%-20%.

 В навчальний процес впроваджено новітні інноваційні технології навчання: це елементи особистісно-зорієнтованого навчання, інтерактивного навчання - для цього навчальні кабінети обладнанні комп'ютерами (4 шт.), мультимедійним проектором, двома телевізорами з відеомагнітофонами та навчальними відеофільмами : «Основні операції штукатурних робіт», «Теплоізоляція будівель», «Гідроізоляція будівель», «Будова та принцип роботи двигуна внутрішнього згорання», «Технологія виготовлення взуття».

Для підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках в навчальному процесі використовуються розроблені викладачами для використання мультимедійного пристрою з застосуванням взятих з інтернету відеороликів з різних тем уроків: «Інформаційні технології», «Робота верстатів з ЧПК», «Оброблювальні центри», «Роботизація виробництва».

Для успішного опанування предметів учнями з низьким рівнем загальної освіти викладачами та майстрами училища розроблені та впроваджені в навчальний процес міні підручники, де стисло викладений матеріал, що  дає можливість учням з низьким рівнем загальної освіти впевнено опанувати складні теми.

Для перевірки знань, умінь та навичок учнів в училищі постійно проводяться конкурси професійної майстерності та олімпіади з предметів професійно - теоретичної підготовки.


До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються викладачі і майстри виробничого навчання, які мають педагогічні звання та першу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками методичних комісій, творчих груп, шкіл передового досвіду. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо.

В організації методичної роботи з педагогічними кадрами училища результативно використовуються можливості училищного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного викладача і майстра, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення училищної  документації, технічні засоби навчання - комп’ютер, принтер, сканер, ксерокс.

Педагогічний колектив училища йде в ногу з життям. Широко впроваджує у практику інноваційні технології навчання, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх учасників навчального процесу. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів училища.

Протягом п’яти років     робота педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання учнів.

Кадрове забезпечення.

Педагогічний колектив навчального закладу нараховує 12 чол.

Штатними працівниками училище забезпечено на 100%.  Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером і оргтехнікою. 100 % педагогів училища  володіють  інформаційними технологіями  згідно програми Іntel «Навчання для майбутнього».

На кожного працівника керівником училища розроблені посадові інструкції, які доведені до відома працівників під розписку. Права, обов’язки і функції педагогічних працівників визначаються  Статутом училища.

Атестація педагогічних працівників училища здійснюється відповідно до типового Положення про атестацію педагогічних працівників України, розробляються графіки атестації на кожен рік. Розроблено перспективний графік на 2010-2015 роки.

Розроблені заходи щодо підготовки і проведення атестації, складено план проведення відкритих заходів педпрацівниками, що атестуються, план роботи та графік засідань атестаційної комісії, графік консультацій з питань проведення атестації, оформлені протоколи засідань атестаційної комісії. Атестаційні листи складені згідно з нормативними вимогами.

За результатами атестації із 2 чол. викладачів  1 категорію мають 2 чол., що становить 100%, станом на 1.03.13р. пройшли атестацію всі майстри в/н, а також курси підвищення кваліфікації та стажування.

Підвищення кваліфікації та якості стажування майстрів виробничого навчання

Станом на 1.03.2013 р. всі майстри виробничого навчання пройшли стажування на сучасних підприємствах області. Майстер в/н  будівельників Цехош Л.П. пройшов стажування на підприємстві ТзОВ  «БудОВа», а також отримав сертифікат від навчально – практичного центру «Кнауф  Маркетинг».

Майстер в/н будівельників  Камінський  О.Є. отримав сертифікат від навчально-практичного  центру «Кнауф Маркетинг».

Майстер в/н слюсарів з механоскладальних робіт Бірук  М.І. пройшов стажування на підприємстві ТзОВ «Волинь-Кальвіс» - сервіс по обслуговуванню легкових автомобілів.

Майстри   в/н слюсарів з ремонту автомобілів Коцюбчик Ю.П. та Новосад А.В. пройшли стажування на транспортній дільниці підприємства Ковельської ВК.

Зміцнення навчально-матеріальної бази училища

На протязі навчального року вжито дієвих заходів для проведення комплексу робіт щодо дотримання ліцензійних вимог та вимог державних стандартів ПТО по професіям та забезпечення високої якості навчального процесу.

Адміністрацією виховної колонії було виділено 35 тисяч гривень з державного бюджету, які регулярно, щомісяця по  мірі поступлення витрачалися на зміцнення навчальної бази  училища.

Пріоритетом удосконалення  навчально-матеріальної бази є  комп´ютерізація навчального процесу та використання найсучасніших ТЗН.


Для цього всі навчальні кабінети оснащені мультимедійними екранами, в навчальному процесі використовувалось  шість комп’ютерів та один мультимедійний проектор.

В поточному навчальному році за рахунок спонсорської допомоги придбано ще два комп'ютери.

У 2012 році  від колонії отримано 14,8 тисяч гривень. На ці кошти було придбано електроінструмент ( електродрель – 2 шт., слюсарно-шліфувальна машинка – 1 шт., зварювальний трансформатор – 1 шт., набір слюсарних інструментів для ремонту автомобілів – 7 шт.. настільно-свердлильні верстати – 2 шт., електролобзік – 1 шт., набір ключів гайкових – 4 шт., набір свердл - 4 шт., штангенциркулі – 15 шт., сучасний персональний комп’ютер – 1 шт.).


Для зміцнення навчальної бази з професії штукатур, маляр додатково було придбано ручний інструмент для проведення малярних робіт: електроміксер, шліфувальна машинка, набір шпателів – 7 шт., рівень будівельний водяний, рівень будівельний 3-х метровий, терка – 7 шт., кельма – 7 шт., ківш штукатурний великий – 7 шт.    Частина коштів була витрачена на обладнання робочого місця паяльника в слюсарній майстерні, а також на оснащення кабінету з охорони праці.

У зв’язку з недостатністю виділених коштів не було обладнано лабораторію з будови і технічного обслуговування автомобілів.

Матеріально технічна база училища постійно зміцнюється та вдосконалюється в основному за рахунок коштів українсько-нідерландського фонду "Софія”.

рік

фонд Софія (нідерланди)

Використано

Департамент з питань виконання покарнь

Використано

2004

15 000€

Створення навчальної бази пекарів

-

2005

5 000€

Створення навчальної бази взуттьовиків

-

2006

5 000€

Створення навчальної бази взуттьовиків

3 000 грн.

Поточний ремонт училища

2007

5 000€

Створення навчальної бази слюсарів з ремонту автомобілів

217 000 грн.

Вантажний автомобіль. Автомайстерня для проведення ТО-1

2008

5 000€

Створення навчальної бази слюсарів з ремонту автомобілів

47 000 грн.

Поточний ремонт училища зміцнення навчальної бази.

2009

0

12 000 грн.

Поточний ремонт училища зміцнення навчальної бази.

2010

6000

Придбання підручників

18000 грн.

Поточний ремонт училища зміцнення навчальної бази.

2011

3000

Придбання посібників

18000 грн.

Поточний ремонт училища зміцнення навчальної бази.

2012

3000

Придбання посібників

14800 грн.

Поточний ремонт училища зміцнення навчальної бази.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму учнів під час навчально-виробничого процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання професійно-технічних навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу профтехучилищ з цих питань.

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації училища. Наказом по училищу  призначено відповідального за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, та щомісяця проводяться інструктажі з охорони праці, та безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед небезпечною роботою.

В училищі  в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. В кожній навчальній майстерні облаштовано куточок з охороні праці.  Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. У 2012 році питання охорони праці та безпеки життєдіяльності перевірялося районною прокуратурою, зауважень не було.

Фінансово-господарська діяльність.

Будівля училища прийнята в експлуатацію 40 років назад. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація училища разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.

Фінансування потреб училища проводиться централізовано. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам училища. За бажанням переважної більшості колективу було здійснено нарахування авансу.

Протягом навчального року за рахунок бюджетних асигнувань  Ковельської виховної колонії здійснено поточний  ремонт даху училища, закуплено наочних посібників, електроінструмент для слюсарної майстерні, інструмент штукатура, для будівельної майстерні. Здійснено ремонт оргтехніки, виконано поточні ремонти коридорів училища здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року.

Адміністрацією училища  приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль училища поступово поповнюються новими стендами, активно проводиться робота по озелененню фойє училища, облаштовано куточок відпочинку, та релаксації. Подвір’я училища завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями училища. Фарбується огорожа, біляться бордюри.

Основні напрямки діяльності на 2013 – 1018 рік:

Проаналізувавши роботу за рік, можна зробити висновок про те, що в училищі створені умови для ефективного навчання, оволодіння професією, розвитку творчих здібностей учнів і педагогів, здійснюється тісний зв'язок з роботодавцями і спонсорами.   Створено сприятливий психологічний мікроклімат у колективі педагогів і з соціальними партнерами.

 • Продовжувати профорієнтаційну роботу з новоприбулими засудженими, а також розвиток навчальної бази, для здійснення комплексу взаємопов'язаних організаційно-педагогічних, методичних, психологічних заходів спрямованих на здійснення конституційних прав засуджених на отримання професійної освіти.

 • Діяльність педагогічного колективу спрямовувати на вдосконалення навчально-виховного, навчально-виробничого процесу впровадження інноваційних педагогічних технологій, різних форм, методів і засобів навчання.

 • Навчально-виховний та навчально-виробничий процес спрямовувати на підготовку кваліфікованих робітників нового типу.

 • Продовжувати розвиток співпраці з роботодавцем, благодійними фондами, соціально-психологічними службами.

 • Працювати над якісним методичним забезпеченням, над  розвитком  навчального закладу, над застосування оновлених  навчально-програмових методичних, інформаційних матеріалів, підручників, навчальних посібників та засобів навчання нового покоління.

 • Впроваджувати інформаційно-комунікативні технології в управління освітнім і виховним процесом, з метою отримання достовірних даних, необхідних для прийняття управлінських рішень, здійснення планування навчального процесу.

 • Викладачам і майстрам виробничого навчання працювати  над поліпшенням навчального процесу, над осучасненням і оновленням його згідно професійних стандартів, відповідно до проголошеної в нашій країні інноваційній моделі розвитку, яка  потребує насамперед висококваліфікованої робочої сили, професійно-мобільних, конкурентоспроможних працівників.

 • Активно долучитися до існуючої  Державної  цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, що дасть можливість створити ефективну та гнучку систему підготовки кадрів відповідно до потреб ринку праці.

 • Відповідно до цієї програми поступово модернізувати матеріально-технічну базу навчального закладу, з впровадженням  інноваційних технологій;

 • Постійно впроваджувати у навчально-виробничий процес інформаційно-комунікаційні технології шляхом утворення   електронної бібліотеки, оснащеної    комп’ютерними комплексами;

 • Удосконалити кадрове забезпечення шляхом дієвої системи підготовки, та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження обов’язкового стажування педагогічних працівників в умовах сучасного виробництва.

Рекунович Г.Б. – директор ДПТНЗ «Ковельске ПТУ»

Ковель, 20.03.2013 рік