Понеділок, 22.07.2019, 04:20
Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід

ДПТНЗ "Ковельське професійно-технічне училище"...

Меню сайту
НОВИНИ

Конкурс професійної майстерності серед учнів ДПТНЗ «Ковельське ПТУ» з професії слюсар з механоскладальних робіт    

Конкурс

*****

Конкурс фахової майстерності Переможці конкурсу*****


Пошук роботи

Форма входу

Офіційні сайти


Rf,sytn vsyscnhsd


Центр_Инноватики


Цікаві статті

Колективна творчість педагогів

Конкурс професійної майстерності

За державним стандартом ПТО

ПОШУК РОБОТИ — ЦЕ ТЯЖКА ПРАЦЯ

Як написати гарне резюме

Як вибрати ВУЗ

Використання мультимедійних технологій

Підвищення якості навчання

Є таке училище

Перевиховуємо, навчаючи професії

ЧИМ СКЛАДНІШЕ ВЧИТЕЛЮ – ТИМ ЛЕГШЕ УЧНЮ.

Професійна майстерність досягається працею.

Порадник

Педагогічна майстерність викладача

Педагогічна майстерність майстра в/н

Цікава інформація

Поради випускнку профтехучилища

Актуальне відео
Свята

Праздники Украины

Погода
https://meteo.ua/10/kovel
Статистика

Звіт директора 2018-2019

Звіт
директора ДПТНЗ «Ковельське ПТУ»  Рекуновича Г.Б. про організацію роботи колективу училища у 2017-2018 навчальному  році,  та завдання на наступний 2018-2019 навчальний  рік.

Загальна характеристика навчального закладу
Професійне навчання засуджених в установі здійснюється в профтехучилищі, яке функціонує з 28.08.1972 року, підпорядковане Міністерству освіти і науки України, включено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України і має назву Державний професійно-технічний навчальний заклад «Ковельське професійно-технічне училище». ДПТНЗ «Ковельське професійно-технічне училище»  є навчальним закладом ІІ атестаційного рівня, що діє на підставі Статуту.  Форма власності – державна. 
Загальна площа училища складає 1692 кв. м. В училищі створено 6 навчальних кабінетів і 6 навчально-
 України, Законами України "Про освіту", виробничих майстерень. Крім того, з підприємством колонії укладено договори на використання для потреб училища 2-х виробничих дільниць на 50 робочих місць для проходження учнями виробничого навчання і виробничої практики. Для забезпечення повноцінного навчального процесу училище має понад 127 одиниць технологічного обладнання і необхідну кількість інструментів та матеріалів. Згідно вимог ст. 125-126 КВК України, ст. 6 Закону України " Про освіту" та Закону України "Про професійно-технічну освіту" всі засуджені колонії мають  вільний доступ до отримання якісної професійної освіти.

У своїй діяльності училище керується необхідними нормативно-правовими документами, а саме Конституцією "Про професійно-технічну освіту", Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ, державними стандартами ПТО і кваліфікаційними характеристиками робітників відповідного рівня кваліфікації з конкретних професій та іншими нормативно-правовими актами та документами згідно чинного законодавства.Середня площа навчальних кабінетів на одного учня становить не менше 2,4 м2, навчально-виробничих майстерень – не менше 4,8 м2, лабораторій – не менше 4,8 м2.

Кожного року службами Ковельської санепідстанції, відомчою  пожежною частиною, ВАТ „Волиньобленерго”, Територіального управління Держнаглядохоронпраці проводиться перевірка відповідності стану Ковельської виховної колонії існуючим вимогам, що знаходить відображення в санітарно-технічному паспорті колонії та складених за встановленою формою актах, дія яких розповсюджується на училище. 
Санітарний стан приміщень училища в основному відповідає нормативним вимогам. Будівля забезпечена холодним водопостачанням. Опалення примусове, здійснюється від котельні колонії.
Підготовка робітничих кадрів здійснюється за професіями для потреб машинобудівного комплексу згідно державних стандартів ПТО: «Слюсар з механоскладальних робіт», «Свердлувальник», «Токар», «Фрезерувальник», слюсар з ремонту автомобілів, будівельної галузі: «Штукатур», «Маляр», та для промисловості: «Взуттьовик з ремонту взуття», «Пекар». 
Навчально-матеріальне забезпечення діяльності ПТНЗ покладене на Державну пенітенціарну службу України, організація навчального процесу, кадрове забезпечення та виплата заробітної плати - на Міністерство освіти і науки України.

Училище здійснює підготовку кваліфікованих робітників за денною формою навчання на базі базової та неповної базової загальної середньої освіти з числа неповнолітніх засуджених, які утримуються в Ковельській виховній колонії. Навчання проводиться за професіями, які визначає училище разом з адміністрацією колонії виходячи з потреб виробництва виховного закладу. 
Прийом учнів на навчання проводиться у відповідності до Правил прийому до Ковельського професійно-технічного училища розробленого на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів. вимог Кримінально-виконавчого кодексу України до навчального закладу зараховуються всі новоприбулі засуджені, які пройшли медичне обстеження і визнані придатними для оволодіння тією чи іншою професією. Навчальні групи комплектуються в міру надходження засуджених до колонії. Профорієнтаційна робота проводиться в карантинному відділенні, де засуджені згідно з правилами внутрішнього розпорядку утримуються перші 2 тижні. Знайомство з училищем новоприбулі учні розпочинають з постійно-діючої виставки технічної творчості, яка налічує понад 150 експонатів. 

Зміст підготовки кваліфікованих робітників

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться відповідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти (ДСПТО) і відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик, робочих навчальних планів і програм. Навчальний заклад забезпечений електронними версіями ДСПТО з усіх професій. Для забезпечення професійної підготовки учнів розроблені робочі навчальні плани і програми відповідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти, типової базисної структури навчальних планів (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010 р. № 947), освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників ПТНЗ з професій. Робочі навчальні плани погоджені з замовниками кадрів, навчально-методичним центром ПТО у Волинській області та затверджені начальником обласного управління  освіти, науки та молоді Волинської  облдержадміністрації.

Робочі навчальні плани в основному враховують вимоги нормативних документів, потреби сучасного виробництва, дотримання співвідношення навчального часу між професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою. Керівництвом навчального закладу здійснюється контроль за якістю розробки і виконання робочих навчальних програм.
Викладачами та майстрами виробничого навчання розроблені поурочно-тематичні плани з навчальних предметів та професій, розглянуті і схвалені на засіданнях відповідних методичних комісій та затверджені заступником директора з навчально-виробничої роботи. Розроблені необхідні дидактичні матеріали, матеріали для оцінювання та контролю знань, картки-завдання, інструкції для проведення лабораторно-практичних занять, контрольні питання. Переліки навчально-виробничих робіт з професій складаються на семестри майстрами виробничого навчання та погоджуються з заступником директора. 

Для забезпечення контролю за навчально-виробничим процесом в училищі розроблені завдання для планових контрольних, перевірних робіт, терміни їх виконання, які розглядаються на засіданні методичних комісій і затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи. В училищі в кожному семестрі проводяться директорські контрольні роботи з метою виявлення засвоєння матеріалів учнями та рівня підготовки педагогічних працівників, їх професійної компетентності.
Вся навчально-методична документація оформлена в тематичні папки. В наявності є критерії оцінювання знань, умінь та навичок учнів, які відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик згідно вимог державних стандартів.

 Стан організації навчально-виховного процесу

Оцінка рівня організації навчально – виробничої діяльності
Планування, організація і контроль навчально-виховного процесу в ДПТНЗ «Ковельське ПТУ» базується на діючих законодавчих і нормативних актах. Навчально-виробничий процес здійснюється у відповідності до вимог нормативних документів в галузі професійно - технічної освіти, Законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних закладах", методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо підготовки кваліфікованих робітників в системі професійно - технічної освіти, Державних стандартів, рекомендацій НМЦ ПТО та інших нормативно-правових документів.

Всі напрямки діяльності училища та важливі проблеми, над якими працює колектив, відображені в плані роботи на поточний рік, який відповідає вимогам "Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах" та містить 13 розділів, затверджується на засіданні педагогічної ради. Назви розділів та їх зміст відповідають вимогам нормативних документів. План на поточний рік в основному розробляється на основі аналізу виконання плану попереднього навчального року. Виконання запланованих заходів здійснюється на 92 %.
Училище забезпечене основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничої діяльності відповідно до "Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419: планом роботи училища, робочими навчальними програмами, поурочно-тематичними планами, планами виробничого навчання на місяць. Плани навчально-виробничої діяльності на квартал, переліки навчально-виробничих робіт в основному відповідають вимогам робочих навчальних планів і програм. 

З кожної професії розроблені критерії державної кваліфікаційної атестації випускників, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, детальні програми виробничої практики, які відповідають вимогам ДСПТО. Рівень забезпечення навчально-методичними документами з планування навчально-виробничої діяльності складає 91%.
Аналіз планів педагогічної ради та протоколів засідань показав, що засідання педагогічної ради проводяться систематично. До плану роботи педагогічної ради включені питання, що стосуються організації навчально-виховного процесу, підсумків, перевірок, профорієнтаційної роботи, атестації педпрацівників, успішності учнів та інші. Навчальний заклад в основному забезпечений приміщеннями для якісного засвоєння навчальних програм. Професійно-теоретична та загально-професійна підготовка проводиться в 6 навчальних кабінетах виробниче навчання здійснюється в 6 майстернях. Кабінети забезпечені наочними засобами для навчання, інструментами, макетами та ін. 

Основними документами обліку навчальної роботи є журнали обліку теоретичного і виробничого навчання. Аналіз показав, що журнали ведуться своєчасно, записи в журналах співпадають із вимогами навчальних планів і програм і підтверджують їх виконання в повному обсязі. Адміністрація училища своєчасно здійснює контроль за станом ведення журналів, про що є відповідні записи. Разом з тим, виявлені випадки виправлень та помарок у журналах. Виробнича практика в училищі організовується згідно з "Порядком надання робочих місць для проходження учнями професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 року № 992. Для відпрацювання виробничої практики визначаються робочі місця у виробничих майстернях Ковельської ВК замовника робітничих кадрів, готується документація для персонального розподілу учнів на практику, закріплюються наставники з числа майстрів виробничого навчання укладаються договори на проходження виробничої практики та виробничого навчання. 

Заступником директора з НВР Коржовим В.Г.  розроблений план внутрішнього контролю. Контроль якості знань умінь та навичок учнів здійснюється шляхом поточного, підсумкового, тематичного і вихідного контролю знань, поетапної кваліфікаційна атестації. В училищі проводяться директорські контрольні роботи з метою виявлення засвоєння матеріалів учнями та рівня підготовки педагогічних працівників, їх професійної компетентності. Записи аналізу відвідуваних уроків і відгуки викладачів зафіксовані в установленому порядку і розглядаються на щотижневих нарадах у директора училища, на нарадах з майстрами виробничого навчання, на педагогічних радах.

За п’ять останніх років графік контролю за навчально-виробничим процесом виконувався на 89%.
Державна кваліфікаційна атестація в училищі проводиться відповідно до "Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту", затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти України від 31.12.1998 р. №201/469. 
Державна кваліфікаційна атестація складається з виконання пробної кваліфікаційної роботи (відповідно до наряду-завдання) та захисту дипломної роботи. Головою ДКА призначається представник базового підприємства з відповідного напряму підготовки, склад комісії затверджується наказом начальника управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації. Протоколи ведуться згідно чинних вимог.
Оцінка рівня організації навчально-методичної діяльності

Методична робота в училищі організована на основі Положення про методичну роботу № 582 від 12.12.2000 р. в професійно–технічних навчальних закладах, плану роботи педагогічного колективу на рік, планів роботи педагогічної ради і методичних комісій. З 2014 року педагогічний колектив ліцею працює над єдиною методичною проблемою: "Активізація розумової діяльності учнів на уроках професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки". Методичними комісіями розробляється план втілення нових інноваційних педагогічних технологій на уроках. Розробляються і впроваджуються в навчальний процес електронні носії інформації: методичні розробки, збірники завдань і ін. Упровадження інновацій сприяє виявленню нових творчих можливостей педагогічних працівників, а також вирішення проблеми підготовки високоякісних конкурентоспроможних фахівців.

Планування роботи педагогічної ради узгоджено з планом роботи навчального закладу. Вивчення протоколів засідань педради показали, що на засіданнях педагогічної ради розглядаються питання організації навчально-виховного процесу, якість підготовки кваліфікованих робітників в навчальному закладі, організаційні питання, аналіз виховної роботи, поведінка учнів та відвідування занять, інноваційна проектна діяльність навчального закладу та інші питання. Ведеться книга протоколів засідань педрад, яка оформлена згідно з вимогами.
Інструктивно-методичні наради проводяться один раз на місяць з питань поточної роботи навчального закладу або у зв’язку з необхідністю ознайомлення педпрацівників з новими нормативними документами, новою інформацією.

Плани роботи методичних комісій складаються на рік, засідання проводяться раз в місяць, про що свідчать протоколи, плани роботи методичних комісій узгоджені з річним планом роботи закладу. На засіданнях методичних комісій вивчається та затверджується навчально-плануюча документація педпрацівників, розглядаються питання з вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду; стану комплексно-методичного забезпечення предметів і професій; питання підвищення кваліфікації членів комісій, вивчається та розповсюджується досвід роботи з передових методів навчання, впровадження сучасних технологій, аналізується якість підготовки учнів та інші.

Створений окремий методичний кабінет, в якому є всі необхідні документи для методичного забезпечення викладання дисциплін за професіями та необхідна методична література. Фонд кабінету постійно поповнюється творчими доробками з власного досвіду роботи педпрацівників, методичними посібниками, періодичними виданнями. 
Розроблені паспорти комплексного методичного забезпечення предметів загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки. Ведеться робота із створення тематичних папок з виробничого навчання за всіма професіями. Рівень навчально-методичного та дидактичного забезпечення навчальних предметів та професій становить 85%. Комплексно-методичне забезпечення з кожної професії відповідає вимогам навчальних планів і програм.

В училищі проводяться олімпіади спеціальних дисциплін, конкурси професійної майстерності з окремих професій. 
Зміцнення навчально-матеріальної бази училища
На протязі навчального року вжито дієвих заходів для проведення комплексу робіт щодо дотримання ліцензійних вимог та вимог державних стандартів ПТО по професіям та забезпечення високої якості навчального процесу.  
Адміністрацією виховної колонії було виділено 35 тисяч гривень з державного бюджету, які регулярно, щомісяця по  мірі поступлення витрачалися на зміцнення навчальної бази  училища. 
Пріоритетом удосконалення  навчально-матеріальної бази є  комп´ютерізація навчального процесу та використання найсучасніших ТЗН.  

Для цього всі навчальні кабінети оснащені мультимедійними екранами, в навчальному процесі використовувалось  шість комп’ютерів та один мультимедійний проектор. 
В поточному навчальному році за рахунок спонсорської допомоги придбано ще два комп'ютери. У 2017 році  від колонії отримано 14,8 тисяч гривень. На ці кошти було придбано електроінструмент ( електродрель – 2 шт., слюсарно-шліфувальна машинка – 1 шт., зварювальний трансформатор – 1 шт., набір слюсарних інструментів для ремонту автомобілів – 7 шт.. настільно-свердлильні верстати – 2 шт., електролобзік – 1 шт., набір ключів гайкових – 4 шт., набір свердл - 4 шт., штангенциркулі – 15 шт., сучасний персональний комп’ютер – 1 шт.).

Для зміцнення навчальної бази з професії штукатур, маляр додатково було придбано ручний інструмент для проведення малярних робіт: електроміксер, шліфувальна машинка, набір шпателів – 7 шт., рівень будівельний водяний, рівень будівельний 3-х метровий, терка – 7 шт., кельма – 7 шт., ківш штукатурний великий – 7 шт.    Частина коштів була витрачена на обладнання робочого місця паяльника в слюсарній майстерні, а також на оснащення кабінету з охорони праці.  

У зв’язку з недостатністю виділених коштів не було обладнано лабораторію з будови і технічного обслуговування автомобілів.
 Матеріально технічна база училища постійно зміцнюється та вдосконалюється в основному за рахунок централізованих коштів пенітенціарної системи та українсько-нідерландського фонду “Софія”. 
Згідно кошторису витрат на розвиток профтехосвіти установи виділено 28100 гривень, які регулярно поступали, і щомісячно використовувалися на придбання інструменту, матеріалів та посібників для методичного забезпечення предметів. Таким чином отримано 26600 гривен. 
У 2017-2018 році проведена певна робота по зміцненню навчальної та матеріально-технічнбази училища на що витрачеої но 83110  гривен. 
•    Зміцнення навчальної бази слюсарно-свердлильної майстерні де ведеться підготовка слюсарів механоскладальних робіт, та слюсарів по ремонту автомобілів. Придбано дрель електричну,  7  штангенциркулів,  свердла і різьбонарізний інструмент, набір інструментів для рихтовщика кузовів автомобілів, два настільно-свердлильних верстата, металеві лінійки, напилки, 37 кг металу для виконання навчальних робіт, на загальну суму – 2880 гривень, придбано будівельних матеріалів для ремонту приміщення майстерні площею 120 квадратних метрів на суму – 1120 гривень.
•    Зміцнення навчальної бази токарної майстерні придбано 17 токарних різців, два мікрометри, чотири штангенциркулі, свердла, метчики, плашки, торцові фрези, 43 кг металу, 20 літрів мастила для токарного верстата, будівельних матеріалів на ремонт майстерні, та фарбування верстатів, всього на загальну суму – 2740 гривень.
•    Зміцнення навчальної бази будівельної майстерні. Придбано 360 кг глини для виконання навчальних робіт, виготовлено навчальні стенди з будівельних професій «Маляр», «Штукатур» замість зношених плакатів, шліфувальну електричну машинку, та міксер для змішування сухіх сумішей, будівельних матеріалів для навчання на ремонтах приміщень училища (вапно, емульсія, фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт, всього на загальну суму -  7560 гривень.
•    Проведено ремонт, комп’ютерної техніки, принтерів, та мультимедійного проектора на суму – 3200 гривень.
•    Проведено ремонт покрівлі даху площею 570 кв. метрів, на що витрачено на матеріали - 15600 гривень, вартість виконаних робіт при розцінці 50 грн/квадратний метр – 28500 грн. Роботи виконано власними силами, що заощадило 28500 грн.
•    Проведено ремонт стелі приміщень училища загальною площею 810 кв. метрів витрачено на матеріали – 1260 гривень, вартість виконаних робіт при розцінці – 25 грн. за квадратний метр – 20250 грн. Роботи виконано власними силами, що заощадило 20250 грн.
•    Придбано 99 підручників на суму – 2190 гривень, та зошитів, олівців, ручок, ксероксного паперу, іншого шкільного приладдя на суму – 1400 грн.
•    Два навчальні стенди по приміненню сучасних будівельних матеріалів на суму - 3000 грн.
Виконання запланованих міроприємств у 2018р.
•    Пофарбовано парт – 30 штук;
•    Пофарбовано стільців – 90 штук;
•    Пофарбована підлога в майстернях №1, №2, №3, загальною площею 288 кв. м; 
•    Відремонтовано чотири віконні рами;  
•    Пофарбовано вікон – 7 ;  
•    Проведено ремонт покрівлі окремими місцями загальною  площею   480 кв.м.                                                                                                                                                                                                                    Приддбано підручників 99 штук на суму 2100 гривень
•    Придбано два навчально-інформаційні стеді про використання сучасних матеріалів по новітніх технологіях.
•    Проведено серед учнів 4 конкурси фахової майстерності, та чотири олімпіади з теоретичних предметів.