Субота, 20.04.2019, 11:58
Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід

ДПТНЗ "Ковельське професійно-технічне училище"...

Меню сайту
НОВИНИ

Конкурс професійної майстерності серед учнів ДПТНЗ «Ковельське ПТУ» з професії слюсар з механоскладальних робіт    

Конкурс

*****

Конкурс фахової майстерності Переможці конкурсу*****


Пошук роботи

Форма входу

Офіційні сайти


Rf,sytn vsyscnhsd


Центр_Инноватики


Цікаві статті

Колективна творчість педагогів

Конкурс професійної майстерності

За державним стандартом ПТО

ПОШУК РОБОТИ — ЦЕ ТЯЖКА ПРАЦЯ

Як написати гарне резюме

Як вибрати ВУЗ

Використання мультимедійних технологій

Підвищення якості навчання

Є таке училище

Перевиховуємо, навчаючи професії

ЧИМ СКЛАДНІШЕ ВЧИТЕЛЮ – ТИМ ЛЕГШЕ УЧНЮ.

Професійна майстерність досягається працею.

Порадник

Педагогічна майстерність викладача

Педагогічна майстерність майстра в/н

Цікава інформація

Поради випускнку профтехучилища

Актуальне відео
Свята

Праздники Украины

Погода

Яндекс.Погода

лічильник
html counterсчетчик посетителей сайта
Статистика

Програма розвитку на 2013 – 2015 роки

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТА НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


ПРОГРАМА РОЗВИТКУ


ДПТНЗ «Ковельське професійно-технічне училище»

на 2013 – 2015 роки 

ЗМІСТ ПЛАНУ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ

 

Назва розділу

 

1.Вступ

 

1.1.         Учасники роботи над планом перспективного розвитку

1.2.         Хід роботи по розробці плану перспективного

розвитку

 

2.        Огляд середовища

2.1.         Опис навчального закладу

2.2.         Аналіз галузі

2.3.         Маркетинговий аналіз

2.4.         Навчальний процес

2.5.         Управління і організація

2.6.         Фінансовий аналіз

 

3.        Аналіз сильних та слабких сторін, можливості та загрози (SWOT)

4.        Пріоритетні напрями та цілі

5.        План досягнення цілей 

Паспорт програми розвитку

 

Назва Зміст Програми
Тип програми Програма розвитку
Підстава для розробки Програми Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої стратегії з урахуванням якісних змін у державі
Нормативно-правова база

Закони України:

1.Закон України «Про освіту»

2. Закон України «Про професійно-технічну освіту»

3. Закон України від «Про захист персональних даних».

4. Закон України «Про Національну програму інформатизації» .

Указ Президента України № 926/2010 від 29.09.2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».

5. Постанова Кабінету Міністрів України  «Про Державну цільову програму розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки.

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти»

7. Державний стандарт  професійно-технічної освіти

Мета Програми Створення умов для забезпечення в училищі сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільстваі, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком професійно-технічного навчального закладу.
Завдання Програми
  • Створити ефективну та гнучку систему підготовки робітничих кадрів відповідно до потреб сучасного ринку праці.
  • Поступово модернізувати матеріально-технічну базу навчального закладу, з впровадженням інноваційних технологій.
  • Запровадження інноваційних педагогічних технологій, різних форм, методів і засобів навчання.
  • Впровадження здоров’язберігаючої технології в навчально – виховний процес.
  • Створення толерантного середовища у навчальному закладі.
  • Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки   та розвитку обдарованих дітей і молоді.
  • Підтримка молоді з особливими потребами.
  • Приведення матеріально-технічної бази училища у відповідність із потребами сучасної освіти.
Термін реалізації Програми 2013-2015 рр.
Етапи реалізації Програми

Концептуально-організаційний(2012-2013 н.р.)

Реалізація проблеми (2013-2015 н.р.)

Ресурсне забезпечення Програми

Підвищення кваліфікаційного рівня викладачів та майстрів виробничого навчання училища.

Залучення фахівців профтехучилищ області, державних та громадських організацій у якості консультантів.

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів.
Структура Програми
  • Вступ.
  • Концепція розвитку навчального закладу на 2013-2015 рр.
Моніторинг ефективності Програми
Очікувані результати

1.Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної професійної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.

2.Підвищення рівня професійної компетентності педагогів (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння прийомами індивідуалізації навчання та виховання учнів).

3.Підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

4.Створення позитивного іміджу училища в системі виконання покарань
Показники ефективності Програми

1.Поліпшення якісних показників ДКПА, результатів предметних олімпіад.

2.Розширення ділових партнерських зв’язків.

1.0. Вступ

 

1.1 Учасники роботи над перспективним планом розвитку

ДПТНЗ «Ковельське ПТУ»

 

1. Рекунович Г.Б. – директор училища.

2. Коржов В.Г.  – заступник директора з НВЧ

3. Волчук А.В.  – викладач спецдисциплін.

4. Камінський Є.А. – голова методичної комісії, викладач.

5. Цехош Л.П. - голова методичної комісії, викладач.

6. Коцюбчик Ю.П. – майстер виробничого навчання.

7. Пилипенко С.О. – юрист Ковельскої ВК.

8. Троцюк Л.М.- головний бухгалтер училища.

9. Абрамчук І.Д.  – начальник Ковельської ВК.

10. Шевчук О.М.  -  Заступник начальника по виробництву Ковельської ВК.

 

1.2 Хід роботи по розробці плану перспективного розвитку

Перспективний план розвитку училища має короткостроковий характер і розрахований на 3 роки.

Розробка, обговорення та схвалення складових елементів плану перспективного розвитку училища  відбувалися на зборах

педагогічного колективу.

Перші збори

28 серпня 2012 року відбулися перші збори учасників робочої групи по розробці плану перспективного розвитку. Були розглянуті методичні рекомендації щодо розроблення плану перспективного розвитку професійно – технічних навчальних закладів. Відбулося обговорення розділу «Опис середовища», розроблено коло

повноважень відповідальних за підготовку підрозділів « Аналіз регіонального ринку праці», «Маркетинговий аналіз», «Навчальний процес», « Управління навчальним процесом і його організація», «Фінансовий аналіз» , « Аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та ризиків», визначено терміни виконання проекту

розділів плану.

Другі збори

18 вересня 2012 року на других зборах учасників робочої групи по розробці плану перспективного розвитку училища відбулося обговорення, аналіз та погодження підрозділів « Аналіз регіонального ринку праці», «Маркетинговий аналіз», «Навчальний процес», «Управління навчальним процесом і його організація», «Фінансовий аналіз», «Аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та ризиків»; визначено терміни виконання розділу   «Пріоритетні напрями та цілі розвитку».

Треті збори

13 жовтня 2012 року відбулися треті збори учасників робочої групи по розробці плану перспективного розвитку, на яких пройшло обговорення та погодження розділу «Пріоритетні напрями та цілі розвитку», а також визначені терміни підготовки проекту розділу   «План виконання завдань».

Четверті збори

09 листопада 2012 року відбулася остання зустріч учасників робочої групи по розробці плану перспективного розвитку училища.

Було здійснено огляд процесу створення плану перспективного розвитку, продемонстровано загальний формат плану. Результатом зборів було затвердження плану перспективного розвитку училища на наступні три роки.


2.0. Огляд середовища

2.1. Опис навчального закладу

ДПТНЗ «Ковельське професійно-технічне училище» при Ковельській виховній колонії функціонує з 28 серпня 1972 року згідно наказу Державного комітету Ради Міністрів УРСР з профтехосвіти та Міністерства внутрішніх справ УРСР від 28 серпня 1972 року „О передаче профессионально-технических училищ воспитательно-трудовых колоний МВД УССР в систему  Государственного комитета Совета Министров УССР по профессионально-техническому образованию” як професійно-технічне училище з металообробного профілю. На даний час училище включено до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України як ДПТНЗ «Ковельське професійно-технічне училище» (довідка №2509 „Про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств  та організацій України”, затверджена наказом Держкомстату України від 30.12.1999р. № 428), є державним закладом освіти другого атестаційного рівня і підпорядковується Міністерству освіти і науки України та управлінню освіти і науки Волинської облдержадміністрації. Адреса училища – 45008 м. Ковель, вул. Шевченка, 40. Тел.5-32-10.

ДПТНЗ «Ковельське професійно-технічне училище» є юридичною особою, має  рахунок у відділенні Державного Казначейства України, штамп, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.  Згідно Положення про професійно-технічні училища при установах виконання покарань (наказ Державного комітету Ради Міністрів УРСР з профтехосвіти та Міністерства внутрішніх справ УРСР від 28 серпня 1972 року №122/188) основні та оборотні засоби училища знаходяться на балансі колонії. Навчання, спілкування та ведення діловодства в училищі здійснюється на українській мові.

Училище у своїй діяльності дотримується законності, державної дисципліни і керується:

Конституцією України; Законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про охорону праці", Кримінально-виконавчим кодексом України; Національною доктриною розвитку освіти, затвердженою Указом Президента України від 17.04.2002 року №347; постановами Кабінету Міністрів України: від 12.02.1996 року №200 "Про ліцензування, атестацію і акредитацію закладів освіти”; від 3.06.1999 №956 "Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту"; від 7.06.1999 №992 "Про затвердження  Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики”; іншими;

- Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419;

наказами управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації;

іншими нормативно-правовими актами в галузі професійно-технічної освіти.

Училище діє на підставі Статуту, що розроблений  відповідно до   Законів   України   "Про   освіту"   і   "Про   професійно-технічну   освіту", Положення   про   професійно-технічний   навчальний   заклад та інших нормативно-правових актів, погодженого у Державному  департаменті   України   з   питань   виконання   покарань   та   затвердженого Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

Проектна потужність навчального закладу 180 учнів на місяць.

1

2

3

1.

Проектна потужність училища  навчальних місць

180

2.

Кількість учнів разом:

125

3.

Кількість навчальних груп

5

4.

Кількість професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників

9


Загальні навчальні площі будівель (кв.м.)

1480

5.

Кількість  майстерень

6

6.

Кількість навчальних кабінетів

6

 

 

 

 

Для забезпечення повноцінного навчального процесу училище має 127 одиниць технологічного обладнання і необхідну кількість інструментів та матеріалів.  Крім того, з підприємством колонії укладено договори на використання для потреб училища 2-х виробничих дільниць на 60 робочих місць для проходження учнями виробничого навчання і виробничої практики.

Педагогічний колектив училища нараховує 14 чоловік з них 4 викладачі і 8 майстрів виробничого навчання. За своїм професійним рівнем педагогічні працівники в основному відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик, 45% педагогів мають педстаж 15 і більше років, 55% відсотків -  від 10 до 15 років. Всі педпрацівники пройшли курси підвищення кваліфікації. Майстри виробничого навчання підтвердили свій кваліфікаційний розряд під час стажування

Всі засуджені колонії мають вільний доступ до отримання якісної професійної освіти. Навчання проводиться на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АБ № 301241), згідно якої училище здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників з таких професій: 


 Продовження далі >>>> Программа розвитку училища на 2013 - 2015 рік